Право інтелектуальної власності

Адвокатське об'єднання «Київська правозахисна група» надає повний комплекс послуг по кваліфікованому юридичному супроводу придбання, зміні та припиненні права інтелектуальної власності.

Специфічність порядку використання і розпорядження таким майном полягає в тому, що вона пов'язана з ідеями, які можна втілювати в матеріальні об'єкти необмежену кількість разів (книги, картини, машини та ін.) Також, об'єкти інтелектуальної власності не піддаються зносу і не можуть застарівати, тому, як і будь-який інший вид власності, інтелектуальна власність часто є об'єктом протиправних дій з боку третіх осіб і відповідно вимагає особливого захисту.

Наші послуги:

  • Надання юридичних консультацій з питань порушення прав інтелектуальної власності;
  • Правовий аналіз, складання експертного висновку та вибір оптимальної стратегії, спрямованої на припинення порушення або відшкодування заподіяних збитків;
  • Планування та проведення дій, спрямованих на досудове вирішення спору;
  • Представництво інтересів клієнта в Міністерстві внутрішніх справ, Антимонопольному комітеті, Державній службі інтелектуальної власності України та його Апеляційній палаті, Українському інституті промислової власності, Державному агентстві з авторських і суміжних прав і судових органах;
  • Захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку;
  • Складання та державна реєстрації договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
 
 
Email:
Тема:
Сообщение:
Сколько месяцев в году?
Закрыть